آمار غذای بوقلمون - جستجوی شما:
X
تبلیغات
فروشگاه خانومی


غذای بوقلمون

غذای بوقلمون

پرورش بوقلمون
DAراندمان غذایی بوقلمون به طور متوسط معمولا 5 به 1 است یعنی به ازا هر 5 kg غذا 1kg وزن زنده به دست می اید . امروزه موسسات اصلاح نژادی توانسته اند این مقدار را ...


پرورش بوقلمون >> بوقلمون در طبقه بندی حیوانات
DA>برای پرورش بوقلمون دو برنامه غذایی اساسی باید در نظر گرفته شود . ... همچنین وجود یک ماده پیشگیری کننده بیماری سیاه سر نیز در غذای بوقلمون ضروری است . ...


دامپروری روز - پرورش بوقلمون
DAبرای پرورش بوقلمون دو برنامه غذایی اساسی باید در نظر گرفته شود . یکی غذای تمام نرم یا آردی و دیگری دانه ای یا پلت . نیازهای تغذیه ای بوقلمون بر اساس سن ...


پرورش بوقلمون
DAساختار فایل: PDF/Adobe Acrobat - نمایش سریع
هر جوجه بوقلمون نر گوشتی 40. کیلوگ رم غذا می خورد تا ب ه وزن 16 کیلوگرم. برس د. ... در سنین 8 تا 10 هفتگی به غذای بوقلمون افزوده. ش ود. ...


غذای بوقلمون
DAمواد غیر قابل حل مانند سنگ ریزه ( گرانیت ) باید در سنین 10-8 هفتگی به غذای بوقلمون اضافه شود . دان بوقلمون باید حتما حاوی یک ماده مقابله کننده با کوکسیدوز ...


همه چیز در رابطه با پرورش بوقلمون
DAغذای بوقلمون های در حال رشد را از سن هشت هفتگی تا عرضه به بازار باید در ... بدین ترتیب که هر چه بوقلمون در ازا غذای کمتر گوشت بیشتری تولید کند بهتر است. ...


اینگفا - غذای بوقلمون
DAاینگفا - غذای بوقلمون. استخدام دانشگاه تهران87 چگونه چاق شویم قیمت روز گوشی در ... اینگفا - غذای بوقلمون - Translate this page . مواد غیر قابل حل مانند سنگ ...


غذای بوقلمون کانادایی
DAدر زیر چند نمونه از نتایج پیدا شده برای غذای بوقلمون کانادایی را مشاهده میکنید. برای دیدن نتایج بیشتر برای غذای بوقلمون کانادایی از لینک مربوط به صفحات بعد ...